Wednesday, October 19, 2016

PANOORIN: 'Lawin', kasing-lakas nga ba ng bagyong 'Yolanda'?

0 comments

Post a Comment